Klachtenregeling

Het team van Lipocentrum doet er alles aan om u als patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling, de organisatie of de gang van zaken in onze kliniek. Wij willen graag dat u uw ongenoegen aan ons kenbaar maakt, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen. Ook kunnen wij van uw klachten en observaties leren om zo in de toekomst dergelijke situaties te voorkomen.
Als u patiënt bent (geweest) kunt u een klacht indienen. Als u geen patiënt bent dan kunt u alleen een klacht indienen namens een cliënt, na zijn of haar schriftelijk toestemming.

In de meeste gevallen kunnen we het snelst tot een oplossing komen als u uw vraag of klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening de klacht veroorzaakt heeft of daarvoor verantwoordelijk is. Er kan dan naar een oplossing gezocht worden.
Lukt u dit niet goed, of leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot het klachten- en geschillen bureau van OCA.

OCA is aangesloten bij DOKh.

Voor klachten kunt u zich dan ook richten tot het klachten- en geschillen bureau DOKh. Deze onafhankelijke medewerkers van het klachten- en geschillen bureau informeren u over welke mogelijkheden u heeft om uw klacht te behandelen. 

De klachtenregeling van DOKh is erkend door het Ministerie van VWS.

  • De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, gaat zorgvuldig om met uw privacy

   en heeft geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor andere betrokkenen.

  • De procedure van de Geschilleninstantie en de klachtenregeling is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
  • Het Reglement van de Geschilleninstantie en de volledige klachtenregeling zijn te downloaden op dokh.nl 

Wilt u meer weten over onze behandelingen?

Star with "Maastricht: Meet Europe" written on it